تاریخ درج: پنج شنبه 8 خرداد 1393
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: کارمند امور اداري , مدیر مالی , مهندس تاسیسات , مهندس مکانیک , حسابداری , مهندس عمران , انبار دار
محل استخدام: تهران , یزد
تاریخ انقضا: شنبه 31 خرداد 1393
استخدام شرکت شرق سازه کویر

شرکت شرق سازه کویر با توجه به توسعه کسب و کار ،در تهران و یزد در زمینه های زیر از بین متقاضیان محترم 

با مدرک حداقل لیسانس دعوت به همکاری می نماید:

مهلت تماس حداکثر تا تاریخ 31/03/93

-       تدارکات و پشتیبانی(تهران)

-       کارشناس خرید(تهران)

-       امورمالی و اداری(تهران)

-       سرپرست انبارها(تهران)

-       مهندس عمران-عمران(تهران)

-       سرپرست دفترفنی(تهران)

-       سرپرست کارگاه(تهران)

-       کارشناس حسابداری(یزد)

-       رئیس حسابداری(یزد)

-       مسئول دفتر مدیرعامل مسلط به زبان انگلیسی(یزد)

-       مهندس مکانیک سیالات- جهت تاسیسات ساختمانی(یزد)

-       کارشناس کنترل پروژه(تهران و یزد)

   داشتن پایان خدمت الزامی است.

متقاضیان محترم می توانند با ذکر ردیف شغلی و حقوق پیشنهادی به ایمیل زیر رزومه خود را ارسال نمایند.

 


تلفن: 8201810-0351 داخلي 11 و 33 واحد منابع انساني
پست الکترونیکی: hr.employ@yahoo.com