تاریخ درج: پنج شنبه 29 بهمن 1394
جنسیت: مرد
تخصص و رشته تحصیلی: انبار دار
محل استخدام: هرمزگان
تاریخ انقضا: جمعه 14 اسفند 1394
استخدام نیروی مرد در گروه صنایع غذایی صدک در بندرعباس

گروه صنایع غذایی صدک جهت افزایش تعداد پرسنل خود به افراد ذیل نیازمند است:

1

سرپرست انبار

1 نفر

آقا

حقوق اداره کار + بیمه

2

کارگر انبار

1 نفر

آقا

حقوق اداره کار + بیمه

متقاضیان می توانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند


تلفن: 07633662740
آدرس: انتهای خیابان داماهی – سمت راست خ بنیاد شهید – ابتدای گوهران 46 – شهرک صدک