تاریخ درج: شنبه 1 اسفند 1394
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: برنامه نویس
محل استخدام: همدان
تاریخ انقضا: یک شنبه 16 اسفند 1394
استخدام برنامه نویس اندروید در شرکت کامپیوتری در همدان

شرکت کامپیوتری واقع در همدان به برنامه نویس اندروید با حقوق و مزایای عالی نیازمند است.

متقاضیان رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند


تلفن: 09121963429
پست الکترونیکی: adrapana.ind.dev@gmail.com