تاریخ درج: دوشنبه 3 اسفند 1394
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: خبرنگار
محل استخدام: مشهد
تاریخ انقضا: سه شنبه 18 اسفند 1394
استخدام خبرنگار در حوزه بورس در مشهد

به یک خبرنگار جهت تهیه مصاحبه در خبرگزاری در حوزه بورس در مشهد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.


تلفن: 05138661593