تاریخ درج: پنج شنبه 6 اسفند 1394
جنسیت: زن
تخصص و رشته تحصیلی: پرستار
محل استخدام: کرج
تاریخ انقضا: جمعه 21 اسفند 1394
استخدام پرستار و بهیار خانم در مرکز توانبخشی اعصاب و روان در کرج

به پرستار و بهیار خانم ، جهت مرکز توانبخشی اعصاب و روان در کرج نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.


تلفن: 02633508852,09122201289