تاریخ درج: شنبه 8 اسفند 1394
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: زبان و ادبیات انگلیسی
محل استخدام: تهران
تاریخ انقضا: یک شنبه 23 اسفند 1394
استخدام اساتید با تجربه زبان انگلیسی ویژه کودکان در تهران

به اساتید با تجربه  زبان انگلیسی ویژه کودکان در تهران نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.


تلفن: 02122924739