تاریخ درج: شنبه 10 خرداد 1393
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: زبان و ادبیات انگلیسی , مهندس کشاورزی , کارمند امور اداري , گرافیست
محل استخدام: کرج
تاریخ انقضا: یک شنبه 25 خرداد 1393
استخدام شرکت کشاورزی و خدمات بین المللی هامون

شرکت کشاورزی و خدمات بین المللی هامون در کرج استخدام می نماید.

  • یک نفر کارشناس مسلط به زبان انگلیسی جهت امور اداری و بازرگانی
  • یک نفرکارشناس مسلط به گرافیک، اتوکد و فتوشاپ
  • بیست نفر مهندس کشاورزی

تلفن: 02644217501 الي 30