تاریخ درج: چهارشنبه 12 اسفند 1394
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: مهندس نقشه برداری
محل استخدام: هرمزگان
تاریخ انقضا: پنج شنبه 27 اسفند 1394
استخدام با تحصیلات نقشه برداری در شرکت مشاور هرمزگان

شرکت مشاور هرمزگان به نیروی متخصص با تحصیلات زیر نیازمند است

  • عناوین شغلی: نقشه بردار
  • تحصیلات: مدرک نقشه برداری
  • شرایط عمومی : آشنایی با دوربین توتال در بندر شهید رجایی

متقاضیان واجدشرایط با شماره زیر تماس حاصل نمایند


تلفن: 07632123633
آدرس: هرمزگان بندر شهید رجایی