تاریخ درج: پنج شنبه 13 اسفند 1394
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: مهندس صنایع
محل استخدام: کرج
تاریخ انقضا: جمعه 28 اسفند 1394
استخدام کارشناس مهندسی صنایع در کرج

به لیسانس مهندسی صنایع با ۲ تا ۵ سال سابقه کار در کنترل پروژه در کرج نیازمندیم.

(ذکر حقوق درخواستی در برگ تقاضانامه ضرورت دارد)
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.


پست الکترونیکی: abkhakthr.info@gmail.com