تاریخ درج: سه شنبه 18 اسفند 1394
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: مهندس معماری , مهندس HSE , مهندس شیمی , مهندس مکانیک , حسابداری , مهندس عمران , مدیر مالی , کارمند امور اداري , مهندس صنایع , مهندس برق
محل استخدام: خوزستان
تاریخ انقضا: چهارشنبه 25 اسفند 1395
استخدام گسترده در یک مجتمع پتروشیمی در خوزستان

یک مجتمع پتروشیمی در استان خوزستان به منظور تکمیل سرمایه های انسانی خود از واجدین شرایط حوزه های تخصصی ذیل در سمت های ( مدیریتی ، سرپرستی و کارشناسی ) دعوت به همکاری می نماید. متقاضیان می توانند

متقاضیان محترم شرح سوابق کاری خود را با ذکر کد درخواستی تا بیست و پنج اسفند 1394 به آدرس ایمیل ارسال نمایند

کد

حوزه های سازمانی

مقطع و رشته تحصیلی

سابقه کار

P102

بهره برداری و تولید

کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی شیمی برق یا مکانیک

مدیر 12-20 سال

سرپرست 8-12 سال

و کارشناسی 2-8 سال

P103

خدمات فنی ( مهندسی عمومی ، بازرسی فنی )

کارشناس و کارشناس ارشد مهندسی برق یا مکاینک

P104

خدمات فنی ( مهندسی فرایند آزمایشگاه )

کارشناس و کارشناسی ارشد مهندی شیمی

P105

برنامه ریز و انبار و کنترل پروژه

کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

P106

مالی و اداری

کارشناسی رشته های مرتبط

P107

Hse

کارشناسی رشته های مرتبط

P108

عمران و ساختمان

کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی عمران و معماری


پست الکترونیکی: Polymer1394@gmail.com