تاریخ درج: چهارشنبه 19 اسفند 1394
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: حسابداری , مدیر مالی , مديريت , پرستار
محل استخدام: تهران
تاریخ انقضا: پنج شنبه 27 اسفند 1394
استخدام مدیر مالی و کارشناس اسناد پزشکی در يك شركت معتبر بيمه‌اي

يك شركت معتبر بيمهاي به منظور تامين نيروي انساني خود در رده كارشناسي در شهر تهران، از فارغالتحصيلان دانشگاه هاي معتبر دعوت به همكاري مي نمايد

رديف

حوزه فعاليت

رشته تحصيلي

مقطع

حداقل

سابقه كاري

1

كارشناس

اسناد پزشكي

مديريت بيمه، پرستاري، پيراپزشكي و ساير رشتههاي مرتبط

ليسانس و فوق ليسانس

4 سال

2

كارشناس مالي

حسابداري و مالي و ساير رشتههاي مرتبط

ليسانس و فوق ليسانس

4 سال

لذا متقاضيان محترم مي توانند در صورت تمايل بر اساس جدول و شرايط زير، با مراجعه به سايت www.mic.co.ir در بخش درخواست نمايندگي و همكاري، فرم استخدام (همكاري) را حداكثر تا يك هفته پس از درج آگهي تكميل نمايند.

فرم استخدام


وب سایت: www.mic.co.ir