تاریخ درج: پنج شنبه 20 اسفند 1394
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: مهندس عمران
محل استخدام: تهران
تاریخ انقضا: جمعه 6 فروردین 1395
استخدام مهندس عمران جهت سرپرستی کارگاه با شرایط خاص در تهران

به مهندس عمران جهت سرپرستی کارگاه با شرایط خاص در تهران نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.


تلفن: 09125981292