تاریخ درج: چهارشنبه 11 فروردین 1395
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: برنامه نویس
محل استخدام: تهران
تاریخ انقضا: چهارشنبه 25 فروردین 1395
استخدام برنامه نویس در شرکت دانش‌بنیان نستوه در تهران

پست الکترونیکی: jobs@nastooh.ir
وب سایت: www.nastooh.ir