تاریخ درج: چهارشنبه 11 فروردین 1395
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: حسابدار , کارمند امور اداري
محل استخدام: قم
تاریخ انقضا: چهارشنبه 25 فروردین 1395
استخدام مسئول امور اداری و حسابدار در شرکت جهان پرتو در قم

تلفن: 02533444197
پست الکترونیکی: sedaghatpour@gmail.com