تاریخ درج: یک شنبه 15 فروردین 1395
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: مهندس صنایع , مهندس مکانیک
محل استخدام: قزوین
تاریخ انقضا: دوشنبه 30 فروردین 1395
استخدام مهندس مکانیک یا صنایع در با حداقل ۲ سال سابقه کار در قزوین

به یک نفر مهندس مکانیک یا صنایع با حداقل ۲ سال سابقه کار و آشنا به ممیزی ایزوو کنترل کیفیت با پیشنهاد دستمزد بر حسب توانایی کار در قزوین نیاز است.

متقاضیان محترم با شماره زیر تماس حاصل نمایند


تلفن: 09121385620