تاریخ درج: سه شنبه 13 خرداد 1393
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: مهندس شیمی
محل استخدام: بوشهر
تاریخ انقضا: چهارشنبه 28 خرداد 1393
استخدام آزمایشگاه کیمیا سنجش خلیج فارس

آزمایشگاه کیمیا سنجش خلیج فارس جهت اشتغال در آزمایشگاه به یک کارشناس ارشد شیمى با گرایش تجزیه آلى و یک نیرو خدماتى با مدرک دیپلم نیاز دارد


تلفن: 07622222821
آدرس: بندرلنگه حسین آباد جنوبى طبقه فوقانى اداره پست مرکزى