تاریخ درج: سه شنبه 17 فروردین 1395
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: دامپزشک
محل استخدام: کرمان
تاریخ انقضا: پنج شنبه 26 فروردین 1395
استخدام دکترا دامپزشکی در شرکت سیمرغ واحد کرمان

شرکت سیمرغ واحد کرمان جهت تکمیل کادر خود در مزرعه شماره دو  واقع در منطقه بهرامجرد (بردسیر) در نظر دارد یک نفر دکترای دامپزشکی با حداکثر سن ۲۸ سال از طریق آزمون و مصاحبه حضوری بصورت قراردادی استخدام نماید.

متقاضیان می توانند جهت دریافت و تکمیل فرم مربوطه به همراه کپی مدارک خود شامل( کارت پایان خدمت، مدرک تحصیلی، کارت ملی و شناسنامه از تاریخ درج آگهی به مدت ۱۰ روز پس از انتشار آگهی به امور اداری شرکت، واقع در خیابان امام خمینی نبش کوچه ۲۷ مراجعه و ثبت نام نمایند


تلفن: 32225686
آدرس: خیابان امام خمینی نبش کوچه ۲۷