تاریخ درج: سه شنبه 17 فروردین 1395
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: آمار , حسابداری , مهندس صنایع
محل استخدام: کرمان
تاریخ انقضا: چهارشنبه 1 اردیبهشت 1395
استخدام کارشناسی حسابداری یا آمار و صنایع در کارخانه روغن نباتی گلناز در کرمان

 کارخانه روغن نباتی گلناز در کرمان نیروز می پذیرد

عنوان یا عناوین شغلی:         

  • کارشناسی حسابداری یا آمار یک نفر – خانم
  • کارشناسی مهندسی صنایع ترجیحا با گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم یک نفر – مرد

متقاضیان محترم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند


آدرس: کرمان– کیلومتر ۱۸ جاده جوپار- کارخانه روغن نباتی گلناز
پست الکترونیکی: golnazfactory@gmail.com