تاریخ درج: دوشنبه 23 فروردین 1395
جنسیت: زن
تخصص و رشته تحصیلی: منشی
محل استخدام: تهران
تاریخ انقضا: سه شنبه 7 اردیبهشت 1395
استخدام منشی و دستیار خانم جهت مطب دندانپزشکی در تهران

به منشی و دستیار خانم جهت مطب دندانپزشکی در تهران نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.


تلفن: 02122610490