تاریخ درج: سه شنبه 24 فروردین 1395
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: مهندس مکانیک , مهندس نقشه برداری , مهندس عمران , مهندس HSE , مهندس معماری , مهندس برق
محل استخدام: تهران
تاریخ انقضا: سه شنبه 7 اردیبهشت 1395
استخدام یک شرکت پیمانکاری در تهران

یک شرکت پیمانکاری در تهران جهت کار در شهرستان (در دفتر فنی و بخش اجرائی ) به افراد زیر نیازمند است.

۱- مهندس عمران با حداقل ۵ سال سابقه کار مفید  ۱ نفر

۲- مهندس معماری با حداقل ۵ سال سابقه کار مفید  ۱ نفر

۳- مهندس مکانیک با حد اقل ۵ سال سابقه کار مفید  ۱ نفر

۴- مهندس برق با حداقل ۵ سال سابقه کارمفید  ۱نفر

۵- مهندسHSE با حد اقل ۵ سال سابقه کارمفید  ۱ نفر

۶- نقشه بردار با حداقل ۲ سال سابقه کار مفید   ۱ نفر

لطفا خلاصه سوابق را به شماره فاکس زیر ازسال نمائید.

 


تلفن: فاکس: 22141793-021