تاریخ درج: شنبه 28 فروردین 1395
جنسیت: زن
تخصص و رشته تحصیلی: مهندس الکترونیک
محل استخدام: کرمان
تاریخ انقضا: یک شنبه 12 اردیبهشت 1395
استخدام کارشناس الکترونیک خانم در یک شرکت معتبر در کرمان

یک شرکت معتبر در کرمان به کارشناس الکترونیک خانم آشنا به مدارات و بردهای الکترونیکی نیازمند است.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.


تلفن: 03432232280,0939805137