تاریخ درج: چهارشنبه 1 اردیبهشت 1395
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: حسابداری
محل استخدام: خراسان رضوی
تاریخ انقضا: پنج شنبه 16 اردیبهشت 1395
استخدام لیسانس حسابداری در مشهد

به یک نفر لیسانس حسابداری در مشهد نیازمندیم.
ساعت مراجعه ۱۰ الی ۱۶
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.


تلفن: 05136055473