تاریخ درج: شنبه 17 خرداد 1393
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: مهندس صنایع , مهندس برق , مهندس مکانیک , حسابداری
محل استخدام: اصفهان
تاریخ انقضا: دوشنبه 2 تیر 1393
استخدام در شرکت صنایع غذایی اصالت

شرکت صنایع غذایی اصالت به منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی خود در تخصص های زیر دعوت به همکاری می نماید .
دو نفر مهندس صنایع با حقوق و مزایای مناسب جهت کار در دفتر برنامه ریزی تولید و واحد نگهداری و تعمیرات مسلط به office
دو نفر تکنسین و مهندس برق با حقوق و مزایای مناسب جهت کار در واحد فنی مهندسی
دو نفر تکنسین و مهندس مکانیک با حقوق و مزایای مناسب جهت کار در واحد فنی مهندسی
یک نفر حسابداری انبار با حقوق و مزایای مناسب جهت کار در واحد انبار

جهت ارسال رزومه به آدرس ایمیل درج شده اقدام نمایید


تلفن: 031-3572297
پست الکترونیکی: info@esalatco.com
وب سایت: www.esalatco.com