تاریخ درج: یک شنبه 16 دی 1397
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی : محدودیتی وجود ندارد
محل استخدام: لرستان
تاریخ انقضا: دوشنبه 1 بهمن 1397
آزمون شرکت گهر خرم ماداکتو دی ماه 1397

شرکت گهر خرم ماداکتو به منظور تامین نیروی مورد نیاز خود در شهرستان رومشگان استان لرستان (مطابق اطالعات مندرج در دفترچه آزمون) در سال جاری اقدام به جذب نیروی انسانی در شغل سیمبان جمعاً به تعداد ۶ نفر واجد شرایط در چارچوب قانون کار و از طریق برگزاری آزمون کتبی، آمادگی جسمانی ، مصاحبه و گزینش به کار گیری مینماید.

برای مشاهده شرایط استخدام اینجا کلیک نمایید

شنبه 01 / 10 / 1397
شروع ثبت نام
جمعه 21 / 10 / 1397
خاتمه ثبت نام
  از روز سه شنبه مورخ 25 / 10 / 1397  
  لغایت پنحشنبه مورخ 27 / 10 / 1397  
اخذكارت ورود به جلسه اینترنتی
  روز جمعه مورخ 28 / 10 / 1397    
تاریخ آزمون