تاریخ درج: شنبه 17 خرداد 1393
جنسیت: مرد
تخصص و رشته تحصیلی: مهندس کامپیوتر , مهندس الکترونیک
محل استخدام: اصفهان
تاریخ انقضا: یک شنبه 1 تیر 1393
استخدام شرکت نفیس صنعت

شرکت نفیس صنعت به مهندس الکترونیک و مهندس کامپیوتر آقا و نیروی فنی جهت نصب در اصفهان نیازمن است.

متقاضیان جهت همکاری با شماره زیر تماس حاصل نمایند


تلفن: 031132350422