تاریخ درج: یک شنبه 12 اردیبهشت 1395
جنسیت: زن
تخصص و رشته تحصیلی: منشی
محل استخدام: فارس
تاریخ انقضا: یک شنبه 26 اردیبهشت 1395
استخدام منشی خانم و آشنا به کامپیوتر در کلینیک بعثت در شیراز

به دو نفر منشی خانم و یک نفر خانم آشنا به کامپیوتر به صورت نیمه وقت در شیراز نیازمندیم.

متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.


تلفن: 36475570 – 36476680