تاریخ درج: یک شنبه 18 خرداد 1393
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: مهندس عمران , مهندس نقشه برداری
محل استخدام: تهران , سیستان و بلوچستان
تاریخ انقضا: دوشنبه 2 تیر 1393
استخدام شرکت مهندسین مشاور طاها

شرکت مهندسین مشاور طاها جهت تکمیل کادر خود نیاز به تخصص های زیر دارد.

ردیف شرح سابقه مرتبط با زمینه کاری زمینه کاری محل کار
 ۱  کارشناس نقشه برداری  حداقل ۸ سال  نظارت کارگاهی استان سیستان و بلوچستان
۲  کارشناس نقشه برداری  حداقل ۸ سال  برداشت عملیاتی و مطالعاتی  دفتر مرکزی – پروژه های شهرستان
 ۳  کارشناس کنترل پروژه  حداقل ۵ سال  فعالیت کارگاهی  استان سیستان و بلوچستان
 ۴  کارشناس عمران  حداقل ۸ سال  فعالیت کارگاهی  استان سیستان و بلوچستان
 ۵  کارشناس عمران  حداقل ۱۰ سال  متره و برآورد   استان سیستان و بلوچستان
 ۶  کارشناس عمران  حداقل ۱۰ سال  متره و برآورد  دفتر مرکزی – تهران
 ۷  کارشناس طراحی مسیر  حداقل ۱۰ سال  راه و راه آهن  دفتر مرکزی – تهران
 ۸  کارشناس نقشه برداری  حداقل ۸ سال  برداشت عملیاتی و مطالعاتی  دفتر مرکزی – پروژ ه های شهرستان
 ۹  کارشناس عمران  حداقل ۱۰ سال  متره و برآورد  دفتر مرکزی – تهران
 ۱۰  امور پیمان و رسیدگی  حداقل ۱۵ سال  تهیه و کنترل اسناد قراردادی  دفتر مرکزی – تهران
 ۱۱  کارشناس فنی  حداقل ۱۰ سال  مترور تاسیسات برقی و مکانیکی  دفتر مرکزی – تهران
 ۱۲  کارشناس عمران  حداقل ۵ سال  طراحی و روسازی راه و راه آهن  دفتر مرکزی – تهران
 ۱۳  کارشناس ارشد عمران  حداقل ۱۰ سال  طراح و محاسبه پل   دفتر مرکزی – تهران
 ۱۴  کارشناس ارشد عمران  حداقل ۱۰ سال  طراح و محاسبه ابنیه   دفتر مرکزی – تهران
۱۵  کاردانی نقشه برداری  حداقل ۵ سال  نقشه کش پل و سازه  دفتر مرکزی – تهران

از علاقمندان به همکاری خواهشمند است رزومه و نحوه تماس خود را جهت بررسی به پست الکترونیکی زیر ارسال نمایند :


پست الکترونیکی: sob.railway@gmail.com