تاریخ درج: شنبه 25 اردیبهشت 1395
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: کارمند امور اداري
محل استخدام: البرز
تاریخ انقضا: یک شنبه 9 خرداد 1395
استخدام کارمند امور اداری در یک شرکت دارویی در کرج

به نیروی خانم جهت انجام کلیه امور اداری در یک شرکت دارویی در کرج نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.


تلفن: 02633555018,09377521189