تاریخ درج: دوشنبه 19 خرداد 1393
جنسیت: مرد
تخصص و رشته تحصیلی: مهندس کامپیوتر
محل استخدام: کرمان
تاریخ انقضا: سه شنبه 3 تیر 1393
استخدام شرکت راسپینا فراگستر

شرکت راسپینا فراگستر به لیسانس کامپیوتر آقا مسلط به پایگاه داده SQL به صورت تمام وقت جهت پشتیبانی نرم افزار در شهر رفسنجان  نیازمند است.


تلفن: فاکس: 03914252001
پست الکترونیکی: cv@parsita.ir
وب سایت: www.parsita.ir