تاریخ درج: یک شنبه 26 اردیبهشت 1395
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: انبار دار , راننده
محل استخدام: هرمزگان
تاریخ انقضا: دوشنبه 10 خرداد 1395
استخدام انباردار و راننده در شرکت مواد غذایی در هرمزگان

به یک نفر انباردار و یک نفر راننده نیسان برای کار مواد غذایی در هرمزگان نیازمندیم

متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.


تلفن: 32253390