تاریخ درج: دوشنبه 19 خرداد 1393
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: علوم بانکی
محل استخدام: بیرجند , زنجان
تاریخ انقضا: جمعه 6 تیر 1393
استخدام بانک کار آفرین در شهر بیرجند و زنجان

بانک کارآفرین به منظور تکمیل کادر شعبه خود در شهر بیرجند و زنجان از بین بازنشستگان سیستم بانکی کشور، دعوت به همکاری می‌نماید.

شرایط متقاضیان

۱-بازنشسته سیستم بانکی

۲-دارا بودن سابقه ریاست و یا معاونت شعب درجه ۱ و ۲ به مدت حداقل دو سال

۳-بومی بودن، سکونت و سابقه کار در شهر بیرجند و زنجان و آشنایی کامل با ویژگی‎های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه

از افراد واجد شرایط دعوت می‌شود رزومه کاری خود را به فکس شماره ۲۶۲۱۴۹۸۲-۰۲۱ ارسال نمایند.


وب سایت: www.karafarinbank.ir