تاریخ درج: دوشنبه 12 اسفند 1392
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: حسابداری , مديريت , مهندس مکانیک
محل استخدام: تهران
تاریخ انقضا: دوشنبه 19 اسفند 1392
استخدام در شرکت ارتعاشات صنعتی ایران

استخدام عناوین شغلی زیر در شرکت ارتعاشات صنعتی ایران در تهران

معاونت کیفیت

 • تخصص‌های مورد نیاز : آشنا به مفاهیم استاندارد کار گروهی
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد
 • شرایط : ساکن شرق تهران، حداقل سن: 35
 • رشته‌های تحصیلی قابل قبول : مهندسی مکانیک
 

معاونت اداری

 • تخصص‌های مورد نیاز : آشنا به قوانین اداره کار، طرح طبقه بندی مشاغل منابع انسانی
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد
 • شرایط : ساکن شرق تهران، حداقل شن: 40
 • رشته‌های تحصیلی قابل قبول : مدیریت صنعتی
 

کارمند اداری

 • تخصص‌های مورد نیاز : آشنا به سیستم حقوق و دستمزد منابع انسانی
 • مقطع تحصیلی : دیپلم
 • شرایط : ساکن شرق تهران، حداقل سن: 30

 

حسابداری صنعتی/ کارشناس مالی

 • تخصص‌های مورد نیاز : آشنا به اصول حسابداری صنعتی و قیمت تمام شده
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • شرایط : ساکن شرق تهران، حداقل سن: 30
 • رشته‌های تحصیلی قابل قبول : حسابداری

پست الکترونیکی: Resume@iivco.org
وب سایت: www.iivco.org