تاریخ درج: سه شنبه 4 خرداد 1395
جنسیت: زن
تخصص و رشته تحصیلی: منشی
محل استخدام: البرز
تاریخ انقضا: چهارشنبه 19 خرداد 1395
استخدام منشی خانم در آموزشگاه زبان کندو در کرج

به منشی خانم پاره وقت آموزشگاه زبان کندو فردیس کانال غربی نیازمندیم

ساعت تماس 17 تا 21

متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.


تلفن: 36558751