تاریخ درج: سه شنبه 4 خرداد 1395
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: مهندس برق , مهندس شیمی , مهندس مکانیک
محل استخدام: خوزستان
تاریخ انقضا: یک شنبه 16 خرداد 1395
استخدام شرکت پتروشیمی تخت جمشید عسلویه در خوزستان

شرکت پتروشیمی تخت جمشید واقع در استان خوزستان شهرستان ماهشهر در رشته های زیر اقدانم به جذب نیرو می کند:

  • مهندس برق
  • مهندس ابزار دقیق
  • مهندسی شیمی
  • مهندس مکانیک
  • مهندس ماشیزی

شرایط استخدام :
حداقل ۱۲ سال سابقه کار و مدیریت در واحدهای صنعتی پتروسیمی و همچنین بومی استان
متقاضیام میبایست سوابق خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۵/۳/۱۶ تحویل مدیریت منابع انسانی واقع در سایت ۲ مناطق ویژه اقتصاد پتروشیمی نمایند.


آدرس: سایت ۲ مناطق ویژه اقتصاد پتروشیمی