تاریخ درج: شنبه 8 خرداد 1395
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: مهندس شیمی
محل استخدام: آذربایجان شرقی
تاریخ انقضا: یک شنبه 23 خرداد 1395
استخدام مهندس شیمی در واحد چرم سازی در تبریز

به یک نفر با مدرک کارشناسی و یا کارشناسی ارشد مهندسی شیمی جهت همکاری در تبریز نیازمندیم

متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.


تلفن: 32852048 – 32852482