تاریخ درج: چهارشنبه 21 خرداد 1393
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: مهندس کامپیوتر , ریاضی , اقتصاد , مديريت , مدیر مالی , مهندس فناوری اطلاعات , مهندس صنایع , آمار , برنامه نویس , بازاریاب , روانشناسی , گرافیست , کارشناس فروش , مهندس برق , مهندس الکترونیک , مهندس مخابرات
محل استخدام: سراسری
تاریخ انقضا: سه شنبه 27 خرداد 1393
استخدام شرکت همکاران سیستم

شرکت همکاران سیستم (بزرگترین شرکت نرم افزاری ایران) به منظور تکمیل کادر تخصصی خود در حوزه استقرار سیستمهای نرم افزاری، در همه شهرها از افراد با انگیزه و مسئولیت پذیر، علاقمند به کار تیمی، آشنا به مفاهیم ERP و فرایند محوری با مشخصات ذیل دعوت به همکاری می نماید.

عنوان شغل

شهر

رشته تحصیلی

حوزه کاری

راهبر پایگاه داده

تهران

ریاضی (کاربرد در کامپیوتر)

مهندسی کامپیوتر (نرم‌افزار، سخت‌افزار)

استقرار و پشتیبانی

کارشناس پشتیبانی سیستم‌ها

همه شهرها

حسابداری

رشته‌های علوم پایه

مدیریت بازرگانی

مدیریت دولتی

مدیریت صنعتی

مدیریت مالی

مهندسی صنایع

مهندسی کامپیوتر (نرم‌افزار، سخت‌افزار)

استقرار و پشتیبانی

کارشناس استقرار سیستم‌ها

همه شهرها

اقتصاد

ریاضی کاربردی

فناوری اطلاعات

مدیریت اجرایی

مدیریت بازرگانی

مدیریت دولتی

مدیریت صنعتی

مدیریت مالی

مهندسی صنایع

مهندسی کامپیوتر (نرم‌افزار، سخت‌افزار)

استقرار و پشتیبانی

کارشناس کنترل پروژه و ارزیابی عملکرد

همه شهرها

آمار

حسابداری

ریاضی کاربردی

مدیریت اجرایی

مدیریت بازرگانی

مدیریت دولتی

مدیریت صنعتی

مدیریت مالی

مدیریت منابع انسانی

مهندسی صنایع

استقرار و پشتیبانی

کارشناس مدیریت پروژه

همه شهرها

آمار

اقتصاد

ریاضی کاربردی

مدیریت اجرایی

مدیریت بازرگانی

مدیریت دولتی

مدیریت صنعتی

مدیریت مالی

مدیریت منابع انسانی

مهندسی صنایع

استقرار و پشتیبانی

طراح و برنامه‌نویس دات‌نت

تهران

مهندسی کامپیوتر (نرم‌افزار، سخت‌افزار)

تولید نرم‌افزار

برنامه‌نویس دلفی

تهران

مهندسی کامپیوتر (نرم‌افزار، سخت‌افزار)

تولید نرم‌افزار

طراح و برنامه‌نویس جاوا

تهران

مهندسی کامپیوتر (نرم‌افزار، سخت‌افزار)

تولید نرم‌افزار

کارشناس برنامه‌ریزی و کنترل پروژه‌های تولید نرم‌افزار

تهران

مهندسی صنایع

تولید نرم‌افزار

کارشناس پایگاه داده‌ها

تهران

ریاضی (کاربرد در کامپیوتر)

مهندسی کامپیوتر (نرم‌افزار، سخت‌افزار)

تولید نرم‌افزار

کارشناس تحلیل و تست

تهران

حسابداری

مدیریت اجرایی

مدیریت بازرگانی

مدیریت صنعتی

مدیریت مالی

مهندسی صنایع

مهندسی کامپیوتر (نرم‌افزار، سخت‌افزار)

MBA

تولید نرم‌افزار

کارشناس فرایند تولید نرم‌افزار

تهران

مهندسی صنایع

مهندسی کامپیوتر (نرم‌افزار، سخت‌افزار)

تولید نرم‌افزار

کارشناس فروش

همه شهرها

حسابداری

ریاضی (کاربرد در کامپیوتر)

مدیریت بازرگانی

مدیریت دولتی

مدیریت صنعتی

مدیریت مالی

مهندسی صنایع

مهندسی کامپیوتر (نرم‌افزار، سخت‌افزار)

فروش و بازاریابی

کارشناس تبلیغات

تهران

ارتباطات

بازاریابی

روان‌شناسی

عکاسی

گرافیک

مدیریت اجرایی

مدیریت بازرگانی

مدیریت دولتی

مدیریت صنعتی

مدیریت مالی

مدیریت منابع انسانی

فروش و بازاریابی

کارشناس فنی محصول

تهران

حسابداری

مدیریت بازرگانی

مدیریت صنعتی

مدیریت محصول

کارشناس آموزش

تبریز

تهران

شیراز

قزوین

کرج

یزد

تکنولوژی آموزشی

مدیریت اجرایی

مدیریت بازرگانی

مدیریت صنعتی

مهندسی صنایع

مهندسی کامپیوتر (نرم‌افزار، سخت‌افزار)

منابع انسانی و آموزش

کارشناس آموزش الکترونیکی

تهران

تکنولوژی آموزشی

مهندسی کامپیوتر (نرم‌افزار، سخت‌افزار)

منابع انسانی و آموزش

کارشناس وب‌کستینگ

تهران

تکنولوژی آموزشی

مهندسی کامپیوتر (نرم‌افزار، سخت‌افزار)

منابع انسانی و آموزش

کارشناس منابع انسانی

تهران

مدیریت منابع انسانی

منابع انسانی و آموزش

کارشناس RFID

تهران

مهندسی برق الکترونیک/ مخابرات

مهندسی کامپیوتر (نرم‌افزار، سخت‌افزار)

شبکه و امنیت اطلاعات

کارشناس استقرار سیستم هوشمندی تجاری

تهران

مهندسی صنایع

MBA

مهندسی کامپیوتر (نرم‌افزار، سخت‌افزار)

فناوری اطلاعات

مدیریت اجرایی

مدیریت بازرگانی

مدیریت دولتی

مدیریت صنعتی

مدیریت مالی

مدیریت منابع انسانی

هوشمندی تجاری

کارشناس فروش سیستم هوشمندی تجاری

تهران

فناوری اطلاعات

مهندسی صنایع

مهندسی کامپیوتر (نرم‌افزار، سخت‌افزار)

MBA

مدیریت اجرایی

مدیریت بازرگانی

مدیریت دولتی

مدیریت صنعتی

مدیریت مالی

مدیریت منابع انسانی

هوشمندی تجاری

کار‌شناس حسابداری مدیریت

تهران

حسابداری

مدیریت دولتی

مدیریت صنعتی

مدیریت مالی

MBA

اقتصاد

مالی، اداری و حسابداری مدیریت

کار‌شناس مالی

همه شهرها

حسابداری

مالی، اداری و حسابداری مدیریت

مسئول دفتر

همه شهرها

رشته‌های علوم پایه

مالی، اداری و حسابداری مدیریت

سرپرست وب‌سایت همکاران سیستم

تهران

مدیریت بازرگانی

ارتباطات

بازاریابی

فناوری اطلاعات

فروش و بازاریابی

کار‌شناس پشتیبانی شبکه

تهران

مهندسی کامپیوتر (نرم‌افزار، سخت‌افزار)

فناوری اطلاعات

شبکه و امنیت اطلاعات

کار‌شناس سیستم‌های مایکروسافت

تهران

مهندسی کامپیوتر (نرم‌افزار، سخت‌افزار)

فناوری اطلاعات

شبکه و امنیت اطلاعات

کار‌شناس ارتباطات شبکه

تهران

مهندسی کامپیوتر (نرم‌افزار، سخت‌افزار)

فناوری اطلاعات

شبکه و امنیت اطلاعات

کار‌شناس امنیت شبکه و اطلاعات

تهران

فناوری اطلاعات

مهندسی کامپیوتر (نرم‌افزار، سخت‌افزار)

شبکه و امنیت اطلاعات

کار‌شناس مجازی‌سازی

تهران

فناوری اطلاعات

مهندسی کامپیوتر (نرم‌افزار، سخت‌افزار)

شبکه و امنیت اطلاعات

کارشناس فروش راهکار اتوماسیون اداری

همه شهرها

رشته‌های علوم پایه

مدیریت بازرگانی

مهندسی کامپیوتر (نرم‌افزار، سخت‌افزار)

فناوری اطلاعات

فروش و بازاریابی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متقاضیان رزومه خود را از طریق ایمیل زیر ارسال نمایند یا به فرم ثبت نام شرکت همکاران سیستم از طریق لینک زیر مراجعه نمایند

تکمیل فرم ثبت نام

 

 


پست الکترونیکی: SGjob@systemgroup.net
وب سایت: www.systemgroup.net