تاریخ درج: دوشنبه 17 خرداد 1395
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: بهيار , مامايي , متخصص اتاق عمل
محل استخدام: تهران
تاریخ انقضا: سه شنبه 1 تیر 1395
استخدام بهیار یا تکنسین اتاق عمل یا ماما در شهر تهران

به بهیار یا تکنسین اتاق عمل یا ماما جهت شیفت عصر در مطب ترک اعتیاد در تهران نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.


تلفن: 02122759218