تاریخ درج: دوشنبه 17 خرداد 1395
جنسیت: زن
تخصص و رشته تحصیلی: حسابدار , حسابداری , صندوقدار
محل استخدام: خوزستان
تاریخ انقضا: سه شنبه 1 تیر 1395
استخدام کاردان و کارشناس حسابداری خانم در نمایندگی هیوندای خیاط زاده در اهواز

نمایندگی هیوندای خیاط زاده در اهواز نیرو می پذیرد

سمت

مدرک تحصیلی

جنسیت

صندوقدار

کاردانی و کارشناسی حسابداری

خانم

حسابدار

کاردانی و کارشناسی حسابداری

خانم

 

مراجعه جهت تکمیل فرم استخدام از ساعت 15 الی 17 به همراه یک قطعه عکس پرسنلی 4*3 جهت تکمیل فرم استخدام الزامی می­باشد


تلفن: 35568583
آدرس: اتوبان آیت الله بهبهانی، انتهای اسلام آباد، نمایندگی هیوندای خیاط زاده، قبل از پل فولاد