تاریخ درج: چهارشنبه 21 خرداد 1393
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: حسابدار , مهندس صنایع , کارمند امور اداري , مهندس برق , مديريت , مهندس فناوری اطلاعات , روابط عمومی , مهندس کامپیوتر , علوم اجتماعی , راننده , مهندس عمران , مهندس نقشه برداری , آمار , انبار دار , حسابداری , حقوق , مهندس مکانیک
محل استخدام: مازندران
تاریخ انقضا: سه شنبه 31 تیر 1393
استخدام شرکت ژیزمان ساز خزر

شرکت ژیزمان ساز خزر جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در استان مازندران استخدام می نماید.

شرایط عمومی

 1. سن لازم برای متقاضیان:حداقل سن 18 سال و حداکثرسن 40 سال تمام.
  تبصره : در مورد داوطلبان عضویت در مشاغل تخصصی، حداکثر 45 سال می باشد.

 2. اعتقاد و التزام به ولایت فقیه و قانون اساسی.

 3. پایبندی به اخلاق اسلامی.

 4.  حداقل مدرک تحصیلی پایان دوره متوسطه . (دیپلم)

 5. انجام خدمت زیر پرچم (دوره ضرورت) یا داشتن معافیت دائم قانونی.(به غیر از دانشجویان)

 6. عدم سابقه محکومیت جزایی و کیفری.

 7. سلامت جسمی و روانی جهت انجام وظایف محوله .

 8. توانایی انجام کاری که برای آن استخدام می شود.

 9. احراز سایر شرایط اختصاصی مورد نیاز برای تصدی مشاغل مربوط با تأیید مسئولین حوزه ذیربط در شرکت .

 

رديف

عنوان شغل

رشته تحصيلي

مقطع تحصيلي

توضيحات

1

كارشناس طرح و برنامه- كارشناس نظارت و ارزيابي

مهندسي صنايع (گرايش مديريت سيستم و بهره وري) - مديريت اجرايي- مديريت MBA- مديريت (گرايش هاي دولتي- بازرگاني- فناوري اطلاعات- منابع انساني)-مديريت فرهنگي-برنامه ريزي فرهنگي

کارشناسي/ کارشناسي ارشد

--------

مهندسي صنايع (گرايش برنامه­ريزي و تحليل سيستم­ها) - مديريت (گرايش دولتي)

 

كارشناسي

2

كارشناس پژوهش و نظرسنجي

 علوم اجتماعي

 

 

کارشناسي/ کارشناسي ارشد

 

--------

3

كارشناس آمار و اطلاعات

آمار - مديريت -علوم اجتماعي

 

کارشناسي/ کارشناسي ارشد

 

--------

4

كارشناس مشاوره

روانشناسي- علوم تربيتي

کارشناسي/ کارشناسي ارشد

افراد با سابقه فعاليت در حوزه مشاوره در اولويت قرار دارند

5

كارشناس سايت

مهندسي فناوري اطلاعات (گرايش هاي شبكه هاي كامپيوتري- فناوري اطلاعات)- مهندسي كامپيوتر (گرايش نرم افزار - سخت افزار)

کارداني /کارشناسي/ کارشناسي ارشد

افراد با سابقه فعاليت در حوزه رسانه و پايگاه هاي اطلاع رساني در اولويت قرار دارند

6

 

روابط عمومي

 

 

تمامي رشته هاي علوم پايه و مهندسي

 

 

  کارشناسي/  کارشناسي ارشد

- داوطلبان مسلط به زبان خارجي در اولويت مي باشند

7

كارشناس

اطلاعرساني و ارتباطات

سطح 3 حوزه يا معادل كارشناسي ارشد حوزوي- علوم ارتباطات اجتماعي- الهيات و معارف اسلامي-

مديريت فرهنگي- علوم اجتماعي (گرايش مطالعات فرهنگي)

 

  کارشناسي/  کارشناسي ارشد

 

--------

8

كارشناس تبليغات

الهيات و معارف اسلامي- مديريت - مدرسي معارف اسلامي- مديريت-  علوم اجتماعي

 

 

  کارشناسي/  کارشناسي ارشد

 

 

 

 

--------

9

كارشناس پاسخگويي- نشست­ها و گروه

الهيات و معارف اسلامي-علوم تربيتي (گرايش هاي مديريت آموزشي- برنامهريزي آموزشي)- علوم اجتماعي (گرايش مطالعات فرهنگي)- مدرسي معارف اسلامي- مديريت فرهنگي- برنامه ريزي فرهنگي- مديريت (گرايش­هاي دولتي و اجرايي)

 

  کارشناسي/  کارشناسي ارشد

 

 

 

--------

10

كارشناس اداري

تمامي رشته هاي علوم پايه و مهندسي

کارداني /کارشناسي/ کارشناسي ارشد

--------

11

کارشناس بهداشت

بهداشت محيط، بهداشت حرفه اي، بهداشت عمومي، علوم و صنايع غذايي

کارشناسي/ کارشناسي ارشد

-----

12

كارشناس عمران

مهندسي عمران - مهندسي نقشه برداري

کارداني /کارشناسي/ کارشناسي ارشد

--------

13

 

انباردار

 

حسابداري کارداني /کارشناسي/ -------

 

14

 

      راننده        ---  ---   دارندگان مدرک ديپلم در اولويت مي باشند.
15 نگهبان --- ---

  دارندگان مدرک ديپلم در اولويت مي باشند.

 

16 مهندس برق مهندسي برق (تمامي گرايشها) کارداني /کارشناسي/ کارشناسي ارشد --------
17 مشاور حقوقي حقوق کارشناسي/ کارشناسي ارشد --------
18 حسابدار حسابداري کارداني /کارشناسي/ کارشناسي ارشد ------------
19 کارشناس مکانیک مکانیک (تمامی گرایشها) کارداني /کارشناسي/ کارشناسي ارشد ---------------

20

کارشناس معماري

مهندسي معماري

کارداني /کارشناسي/ کارشناسي ارشد

-------

21

كارشناس امنيت اطلاعات

مهندسي كامپيوتر(گرايش سخت افزار)، مهندسي فناوري اطلاعات (گرايش هاي امنيت اطلاعات- شبکه هاي کامپيوتري، مهندسي فناوري اطلاعات (IT))

کارداني /کارشناسي/ کارشناسي ارشد

افراد با مهارت ها و مدارک ذيل در اولويت مي باشند:

تجربه مفيد در سطح يکي از مدارکCCVP/CCSP/CCIP/CCNP/

مسلط به راه اندازي و پشتيباني سرويس هاي شبکه و مديريت شبکه هاي اطلاعاتي،

تسلط به موضوعات امنيت شبکه،

آشنا با تکنولوژيهاي مجازي سازي،

آشنا با تجهيزات شبکه،

آشنايي و تجربه کاري در زمينه سرويس هاي عمومي شبکه

22

كارشناس

سخت افزار

مهندسي كامپيوتر(گرايش سخت افزار - معماري كامپيوتر)، مهندسي فناوري اطلاعات (گرايش هاي امنيت اطلاعات- شبکه هاي کامپيوتري، مهندسي فناوري اطلاعات)

کارداني /کارشناسي/ کارشناسي ارشد

23

كارشناس

نرم افزار

مهندسي كامپيوتر(گرايش نرم افزار)، مهندسي فناوري اطلاعات (گرايش هاي امنيت اطلاعات- شبکه هاي کامپيوتري، مهندسي فناوري اطلاعات)

کارداني /کارشناسي/ کارشناسي ارشد

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت شرکت مراجعه نماید.

تکمیل اطلاعات فرم استخدامی


وب سایت: www.khazarsaz.ir