تاریخ درج: شنبه 22 خرداد 1395
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: مهندس پزشکی , مهندس مکانیک
محل استخدام: تهران
تاریخ انقضا: یک شنبه 6 تیر 1395
استخدام مهندس پزشکی یا پرتو پزشکی یا مکانیک در تهران

به مهندس پزشکی یا پرتو پزشکی یا مکانیک، لیسانس یا فوق لیسانس مسلط به زبان انگلیسی در تهران نیازمندیم.
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.


پست الکترونیکی: enlistmentjob@gmail.com