تاریخ درج: شنبه 24 خرداد 1393
جنسیت: زن
تخصص و رشته تحصیلی: حسابداری , حسابدار
محل استخدام: قزوین
تاریخ انقضا: یک شنبه 8 تیر 1393
استخدام شرکت سریع سازان البرز

شرکت سریع سازان البرز  جهت تکمیل کادر اداری و مالی خود نیاز فوری به مشاغل ذیل با مدارک تحصیلی مذکور دارد. (محل کار شهر تاکستان )
۱- کارشناسی حسابداری   ۲ نفر     خانم
2- کاردانی     حسابداری   ۲ نفر     خانم

افراد جهت همکاری رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.


پست الکترونیکی: sarisazan@hotmail.com