تاریخ درج: دوشنبه 31 خرداد 1395
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: مهندس عمران
محل استخدام: خوزستان
تاریخ انقضا: سه شنبه 15 تیر 1395
استخدام شرکت گروه مهندسین راه و ساختمان ۱۴۲ در خوزستان

شرکت گروه مهندسین راه و ساختمان ۱۴۲ دارای پایه یک رشته ابنیه و تاسیسات با شرایط زیر مهندس عمران جهت امور اجرا در خوزستان استخدام می کند.

 عنوان شغلی  شرایط احراز
 مهندس عمران
  •  ساکن اهواز
  • حداقل ۵ سال سابقه کارمفید

متقاضیان می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.


پست الکترونیکی: noroziahwaz142@gmail.com