تاریخ درج: سه شنبه 8 تیر 1395
جنسیت: زن
تخصص و رشته تحصیلی: کارمند امور اداري
محل استخدام: تهران
تاریخ انقضا: چهارشنبه 23 تیر 1395
استخدام کارمند خانم جهت همکاری با بیمارستان پیامبران در تهران

بیمارستان پیامبران در تهران به کارمند خانم آشنا به امور اداری و دفتری، تایپ ده انگشتی نیازمند است.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند


تلفن: 02148997777