تاریخ درج: پنج شنبه 10 تیر 1395
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: مهندس کشاورزی
محل استخدام: قم
تاریخ انقضا: جمعه 25 تیر 1395
استخدام مهندس کشاورزی در شهر قم

به یک مهندس کشاورزی با حداقل ۳ سال سابقه بیمه در قم نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.


تلفن: 02538822173