تاریخ درج: پنج شنبه 10 تیر 1395
جنسیت: زن
تخصص و رشته تحصیلی: زبان و ادبیات انگلیسی
محل استخدام: گیلان
تاریخ انقضا: جمعه 25 تیر 1395
استخدام چند مدرس زبان خانم برای کودکان در آموزشگاه شایستگان در رشت

به تعدادی مدرس زبان برای کودکان در آموزشگاه زبان شایستگان در رشت نیازمندیم

متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.


تلفن: 01333552833
آدرس: رشتیان خیابان هادی خوش طینت روبروی دبیرستان نرجس