تاریخ درج: یک شنبه 13 تیر 1395
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: روانشناسی
محل استخدام: تهران
تاریخ انقضا: دوشنبه 28 تیر 1395
استخدام با مدرک روانشناسی در مرکز پردیس خواهران دانشگاه امام صادق (ع) در تهران

مرکز مشاوره پردیس خواهران دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، برای تکمیل کادر مشاوران مدعو در مرکز مشاوره، به افرادی با مشخصات زیر در تهران نیازمند است:

ردیف

نوع همکاری

مشخصات

۱

روانشناس با گرایش بالینی

داشتن مدرک کارشناسی ارشد/ ترجیحا دکتری روانشناسی بالینی/   حداقل ۵ سال سابقه فعالیت در زمینه مرتبط/ متاهل

۲

مشاوره با گرایش تحصیلی

داشتن مدرک کارشناسی ارشد/ ترجیحا دکتری مشاوره تحصیلی/  حداقل ۵ سال سابقه فعالیت در زمینه مرتبط/ متاهل

۳

روانشناس با گرایش تربیتی

داشتن مدرک کارشناسی ارشد/  ترجیحا  دکتری روانشناسی تربیتی/  حداقل ۵ سال سابقه فعالیت در زمینه مرتبط/ متاهل

متقاضیان محترم می توانند در ساعات اداری با شماره تماس  ۷- ۲۲۱۳۱۸۶۶  داخلی ۲۳۰  تماس حاصل فرمایند


تلفن: 7- 22131866 داخلي 230