تاریخ درج: دوشنبه 14 تیر 1395
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: مهندس شیمی
محل استخدام: یزد
تاریخ انقضا: سه شنبه 29 تیر 1395
استخدام نیروی ادرای با لیسانس شیمی جهت آزمایشگاه در یزد

به نیروی اداری آزمایشگاه ، لیسانس شیمی در یزد نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.


تلفن: 09133537763