تاریخ درج: دوشنبه 14 تیر 1395
جنسیت: زن
تخصص و رشته تحصیلی: حقوق
محل استخدام: هرمزگان
تاریخ انقضا: سه شنبه 29 تیر 1395
استخدام خانم با تحصیلات حقوق در یک موسسه آموزشی در هرمزگان

به تعدادی نیروی خانم رشته حقوق در یک موسسه آموزشی در هرمزگان نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.


تلفن: 07633620111