تاریخ درج: شنبه 26 تیر 1395
جنسیت: مرد
تخصص و رشته تحصیلی: منشی
محل استخدام: کرمان
تاریخ انقضا: یک شنبه 10 مرداد 1395
استخدام منشی آقا جهت کار در آژانس در کرمان

به یک نفر منشی آقا جهت کار در آژانس در کرمان نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند


تلفن: 09132415191