تاریخ درج: سه شنبه 29 تیر 1395
جنسیت: مرد و زن
تخصص و رشته تحصیلی: زبان و ادبیات انگلیسی
محل استخدام: تهران
تاریخ انقضا: چهارشنبه 13 مرداد 1395
استخدام مدرس زبان انگلیسی جهت آموزش تخصصی در تهران

به مدرس زبان انگلیسی فوق لیسانس جهت آموزش تخصصی موسسه در محدوده ی آرژانتین در تهران نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.


تلفن: 09127047834